top of page

我們提供全方位的視訊會議室解決方案, 從諮詢,討論評估,現場場勘,

產品推薦以及安裝都由專人為您量身打造符合您需求的視訊會議室方案。

​場勘

報價

​安裝

視訊會議會議室整合方案

諮詢

代理經銷品牌

個人/商務視訊設備、視訊會議室解決方案、鍵盤滑鼠組、
BenQ
LG去背.png
Fnatic_logo.png
Philips去背.jpeg
SanDisk Professional.jpg
Maktar_logo橫式1K (1)_edited.jpg
aoc-logo.jpg
ONPRO-logo_basic_RGB_whiteBG.jpg
LatticeWork Logo.jpg
bottom of page